Tema våren 2019: Eierskapsrelasjoner i grammatikken

I dette emnet skal vi se på hvordan eierskap og tilhørighet blir uttrykt i ulike possessive konstruksjoner. Spesiell oppmerksomhet vil bli viet såkalt "split possession" - det at språk kan ha grupper av nomen som blir behandlet ulikt i possessive konstruksjoner (sml. f.eks. hodet hans - hodet på ham og sykkelen hans - *sykkelen på ham). Vi skal også se på konstruksjoner hvor en possessor er realisert utenfor nominalfrasen til possessum (f.eks. Jeg klappet hunden på hodet). Masterstudenter fra andre programmer er hjertelig velkommen, men vær oppmerksom på at emnet forutsetter en viss kjennskap til generativ grammatikk.

Publisert 26. okt. 2018 11:11 - Sist endret 26. okt. 2018 11:11