Tema våren 2020: Programmering og korpuslingvistikk

Bruk av korpusdata blir stadig viktigere i lingvistikken. I mange tilfeller kan man bruke de grensesnittene korpusene tilbyr, men for mer avansert bruk er det ofte nødvendig å kunne litt grunnleggende programmering selv. I dette kurset lærer du deg de dataferdighetene som du trenger for å drive datainnsamling og -analyse i stor skala. Konkret vil du lære om programmeringsspråket Python og det tilhørende biblioteket Natural Language Toolkit (NLTK).

Publisert 11. nov. 2019 16:41 - Sist endret 11. nov. 2019 16:41