Semesterside for NOAS2301 - Vår 2012

Sensuren på dette emnet er dessverre forsinket, og vil bli publisert i Studentweb torsdag 28. juni.

20. juni 2012 10:50

Retningsliner for semesteroppgåva er no lagt ut på emnesida. Frist for innlevering er 31.05.12

20. apr. 2012 15:51

Frå og med onsdag 11. april vil NOAS2301 ha undervisning i PAM sem. 1, istf. tidlegare NT 706.

10. apr. 2012 15:51