Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 13. desember kl. 11:00

Innleveringsfrist: 16. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk oppgave 1 (muntlig)

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jan. 2022 23:41