Semesterside for NOR1301 - Vår 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Sensuren ligger nå i Studentweb.

11. juni 2019 08:04

Plan for muntlig eksamen er nå sendt ut til alle kandidatenes UiO-epostadresser.

22. mai 2019 08:57

Dette emnet har muntlig eksamen i uke 23. Alle som har andre eksamener denne uka, bes sende e-post om dette til studiekonsulent (nina.kulsrud@iln.uio.no) innen 23. april, slik at vi kan sette opp en kollisjonsfri plan. Disse e-postene blir ikke besvart. Muntligplanen sendes ut ca. en uke før eksamen.

29. nov. 2018 07:29