Dette emnet er nedlagt

NOR2005 – Elektronisk tekstpublisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En grunnleggende innføring i elektronisk tekstformidling. Innføring i tekstkoding og presentasjon av en gangbar kodestandard, fortrinnsvis TEI. TEI er basert på SGML eller XML, som har en hierarkisk struktur. Ikke-hierarkisk koding, som f.eks MECS vil også berøres. Innføring i utforming av DTD og stilark.

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får kjennskap til de viktigste mulighetene som elektronisk tekstkoding byr på, for eksempel for visning og organisering av tekst, utvikling av søkbarhet osv.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til bachelorstudiet i Litteraturprogrammet, studieretning for litteraturformidling.

Undervisning

4 ganger à 4 timer tidlig i semesteret , 1-2 ukers opphold mellom tredje og fjerde gang.

Eksamen

Eksamen er en praktisk oppgave som består i å kode en tekst slik at den kan legges ut på nettet. Denne holdes til fastsatt tid etter at undervisningen er slutt. Oppgaven vurderes av faglærer med karakter bestått/ikke bestått.

Eksamen forutsettes avlagt i undervisningssemesteret. Studenter som på grunn av langvarig sykdom/funksjonshemming ikke kan avlegge eksamen i undervisningssemesteret, må kontakte eksamenskonsulenten.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Første og siste gang: våren 2005

Eksamen

Hver vår

Første og siste gang: våren 2005

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)