Pensum/læringskrav

Kompendium:

Enger, Hans-Olav og Kristian Kristoffersen 2000 Innføring i norsk grammatikk. Morfologi og syntaks LNU/ Cappelen [330 s.]

Kompendium:

Faarlund, Jan Terje, Svein Lie og Kjell Ivar Vannebo. 1997. Norsk referansegrammatikk. Følgende utdrag: Kapittel 1: Grammatiske grunnbegreper. Avsnitt 8.5.4: Kongruens. [Til sammen 52 s.]

Hansen, Erik og Lars Heltoft. 2011. Grammatik over det danske sprog II. Følgende utdrag: Paragraf 34: Kentaurnominaler. [10 s.]

Teleman, Ulf. 1987. Hur många genus finns det i svenskan? I Teleman, Ulf (utg.): Grammatik på villovägar. Stockholm: Liber, 106–114. [8 s.]

Teleman, Ulf, Staffan Hellberg og Erik Andersson. 1999. Svenska Akademiens Grammatik 2. Følgende utdrag: Kapittel 1: Ord och ordklasser. [10 s.]

Artiklar:

Barðdal, Jóhanna, Kristian Emil Kristoffersen & Andreas Sveen. 2011. West Scandinavian ditransitives as a family of constructions: With a special attention to the Norwegian ‘V‑REFL‑NP’ construction. Linguistics 49 (1), 53–104. (51 s.) Lenke

Enger, Hans-Olav 2004 Scandinavian pancake sentences as semantic agreement. Nordic Journal of Linguistics 27, 5–34  [30 s.]. Lenke

Haugen, Tor Arne. 2009. To typar verbalpartiklar i norsk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 27, 239-266. (27 s.) (Fronter)

Hellberg, Staffan 2003. Varför inte prepositionsobjekt? I Delsing, Lars-Olof et al. (utg): Grammatik i fokus: Festskrift till Christer Platzack, 47–53. [7 s.]  (Fronter)

Josefsson, Gunlög. 2009. Peas and pancakes: On apparent disagreement and (null) light verbs in Swedish. Nordic Journal of Linguistics 32, 35-72. (37 s.) Lenke

Lødrup, Helge. 2011. Hvor mange genus er det i Oslo-dialekten? Maal og Minne, hefte 2, 120–136. [16 s.] (Lenke kommer)

Papazian, Eric. 2006. Adverb, adjektiver og preposisjoner i Norsk Referansegrammatikk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 24, 149–192. [43 s.]  (Fronter)

Publisert 4. okt. 2013 10:25