Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

Introduksjon til fortellingens former og uttrykk. Studium av fortellinger lest som bidrag til å gi menneskeliv form og mening, individuelt og i kulturen. Stoff: Muntlige sjangerer som anekdote, myte, sagn, eventyr og mer komplekse sjangerer: novelle, (populær)roman, film, biografi. Både barnebøker og voksenbøker/filmer fra nordisk språkområde legges opp. Eksempler på teoretisk og anvendt narratologi inngår. Pensum finnes på emnesidene for hvert semester.

Hva lærer du?

Du vil oppøve ferdighet i å kunne identifisere narrative grep og former og i å kunne vurdere hvilke funksjoner disse har i fiksjonstekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak på et BA-program, samt minst 20 studiepoeng i litterære, historiske eller kulturfaglige emner.

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Undervisningen er felles for BA- og MA-studenter. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på ca. 10 sider (23.000 tegn). Tema for emneoppgaven tar utgangspunkt i pensum og bestemmes av student og faglærer i samarbeid, seinest midt i semesteret. Målform: bokmål eller nynorsk. Oppgaven leveres innen fastsatt dato i slutten av semesteret og vurderes med gradert karakterskala av faglærer og intern sensor.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Første gang: ikke bestemt

Eksamen

Første gang: ikke bestemt

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)