Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR2388 - Høst 2006

EKSAMEN: UTLEVERING OG INNLEVERING

Eksamensoppgaven utleveres og besvarelsen innleveres på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Tidspunkt for utlevering og frist for innlevering er kl 13:00. Eksamensoppgaven publiseres samtidig på semestersiden.

Besvarelsen skal leveres i tre eksemplarer. Hvert eksemplar skal være stiftet, og vi ber om at oppgavene ikke leveres i plastmapper.

Oppgaveframside skal inneholde oppgavetittel, emnekode med emnetittel, semester, år og faglærer. Kandidatnummer skal være i øverste høyre hjørne.

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven.

Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb. Egenerklæring i ett eksemplar på eget ark skal leveres sammen med oppgaven."Obligatorisk erklæring vedr. fusk": http://www.hf.uio.no/kvalitetsreform/obligerklaering

24. nov. 2006 11:01

Intervju med Solstad vises torsdag 26. oktober i Aud. U 35, Helga Engs hus (UV-fakultetet) kl. 17.

24. okt. 2006 13:48