Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR4311 - Høst 2005

Prøveforelesninger: Emne for prøveforelesninger blir utdelt onsdag 7. desember kl 10.00 på ekspedisjonskonoret 2. etg. HW. Prøveforelesningene settes opp fredag 16. desember.

29. nov. 2005 09:15

Fordypningsemnet for høsten 2005 er "Moderne norske billedbøker for barn".

To teorikompendier vil foreligge omkring semesterstart, ett som er knyttet til fordypningsemnet og ett som inneholder annet teoretisk stoff.

Pensumlitteratur ellers (med unntak av bildebøker) finnes i undervisningsplanen.

10. aug. 2005 13:56

Emnet har felles undervisning med NOR2310 Barne- og ungdomslitteratur

24. mai 2005 15:08