Semesterside for NOR4312 - Vår 2006

Sensurfall: Tirsdag 13. juni kl 13

30. mai 2006 16:05

Om innlevering av semesteroppgaver:

Innleveringsfrist: Fredag 2. juni innen kl. 15.00. Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Kontoret er åpent kl. 9 -15 innleveringsdagen. Oppgaven kan sendes som post, på eget ansvar. Konvolutten skal være poststempet seinest 2.6. Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer.(NB! Ikke i plastmapper – bare stiftet.) Oppgaveframside: • Oppgavetittel • Emnekode og tittel, semester og år • Faglærer • Kandidatnummer i øverste høyre hjørne

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb. Egenerklæring i ett eksemplar på eget ark skal leveres sammen med oppgaven, du finner skjemaet på: http://www.hf.uio.no/studier/eksamen/obligerklaering.html (bokmål) og http://www.hf.uio.no/studier/eksamen/obligmeldingnynorsk.html (nynorsk)

22. mai 2006 16:20