Semesterside for NOR4312 - Vår 2007

Sensur er klar innen tre uker etter eksamen. Eksamensresultatet kan du finne i studentweb.

10. mai 2007 16:34

EKSAMEN: UTLEVERING OG INNLEVERING

Eksamensoppgaven utleveres og besvarelsen innleveres på ekspedisjonskontoret, 1. etasje Henrik Wergelands hus. Tidspunkt for utlevering og frist for innlevering er kl 13:00. Eksamensoppgaven publiseres også på semestersiden kl 13:00.

Besvarelsen skal leveres i tre eksemplarer. Hvert eksemplar skal være stiftet, og vi ber om at oppgavene ikke leveres i plastmapper.

Oppgaveframside skal inneholde oppgavetittel, emnekode med emnetittel, semester, år og faglærer. Kandidatnummer skal være i øverste høyre hjørne.

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av oppgaven.

Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb.

Ett eksemplar av Obligatorisk erklæring vedr. fusk skal leveres sammen med oppgaven.

Faglærer kan kontaktes på telefon 48177771 hvis det skulle være spørsmål om eventuelle uklarheter ved oppgaveformuleringen.

7. mai 2007 18:00

Revidert pensumliste er lagt ut på Frontersiden for emnet (NOR 4312 vår 2007). Den deles ut på dagens seminar. Studenter som vil endre i pensumforslaget må ta kontakt med faglærer snarest.

7. mai 2007 13:36