Semesterside for NOR4312 - Vår 2013

Oppgavene til hjemmeeksamen publiseres til høyre på denne siden under overskriften "Hjemmeeksamen vår 2013".

3. juni 2013 11:00

Innleveringsfrist for hjemmeeksamen er torsdag 6. juni innen kl. 15.00 på ILNs ekspedisjonskontor. Kontoret holder åpent hverdager mellom kl. 12.30 og 15.00.

Besvarelsen leveres i 2 eks.

Mal til besvarelsen finner du her:

Bokmål

Nynorsk

Obligatorisk erklæring vedrørende fusk finner du her

 

3. juni 2013 10:59

Undervisningen i litteraturdidaktikk går annenhver uke fram siste del av semesteret. Timeplanen skal være slik at emnet lar seg kombinere med NDID4020 - "Skriftlige og multlige tekster i klasserommet".

Når litteraturdidaktikkemnet går hver uke mot slutten av semesteret, er noe av undervisningen lagt tidsrommet 10.15-12.00. Da er undervisningen ved Høgskolen for masterstudenter i lesing og skriving avsluttet. Emnet er åpen for programstudenter (lektorprogrammet, lesing og skriving, nordiske studier) og for emnestudenter.

Pensumliste skal snart legges ut.

Emneansvarlig er Torill Steinfeld, ILN

Torill Steinfeld 4.12. 2012

4. des. 2012 14:06