Data
Forfatternavn Bilde (URL) Kort beskrivelse Lang beskrivelse (URL)
Sissel Furuseth /studier/emner/hf/iln/NOR4314/blogg/include/forfatterbilder/sissel-furuseth-23mai2018.jpg Sissel Furuseth er professor i nordisk litteratur og underviser i litteraturkritikk ved UiO. https://www.hf.uio.no/iln/personer/vit/nordisk-litteratur/fast/sisselfu/
Marianne Egeland https://www.hf.uio.no/iln/personer/vit/nordisk-litteratur/fast/mariaege/mariaege.jpg . https://www.hf.uio.no/iln/personer/vit/nordisk-litteratur/fast/mariaege/
Sara Gilsdottir /studier/emner/hf/iln/NOR4314/blogg/include/forfatterbilder/sara_gilsdottir.jpg Etter to bachelorgrader (kultur og ledelse ved BI og allmenn litteraturvitenskap ved NTNU) tar jeg nå en master i litteraturformidling. Ved siden jobber jeg som tekstforfatter for et chatbotfirma og som medarbeider i bokhandel. Er ellers glad i katter, dokumentarer og minesveiper.  
Daniel Røkholt /studier/emner/hf/iln/NOR4314/blogg/include/forfatterbilder/daniel_rokholt.jpg Jeg er utdannet litteraturviter og hobbyredaktør, og tar nå en master i litteraturformidling. Jobber i bokhandel, og ser ellers altfor mye fotball. Fra Skedsmo.  
Soran Lotfollahi      

 

Om bloggen

En blogg om, av og for litteraturens mellommenn og -kvinner.