Semesterside for NOR4390 - Vår 2006

Innlevering av masteroppgaver: 2. mai kl. 13 på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. (Rekvisisjon til trykking kan du få på ekspedisjonskontoret 4-5 dager før.)

Lagring av masteroppgaver på web. Alle studenter ved HF skal lagre et sammendrag av oppgaven sin på web. Ordningen er obligatorisk. Lagringen av sammendraget skal gjøres før du leverer den trykte oppgaven til instituttet. Vi anbefaler at du også lagrer oppgaven i fulltekst på web.

Antall eksemplarer som skal leveres: Oppgaver om Henrik Ibsen: 6 eksemplar. Oppgaver om barne- og ungdomslitteratur: 6 eksemplar. Alle andre emne: 5 eksemplar.

9. mars 2006 10:08

Innleveringsfrist for masteroppgaven er 1. mai. Sensur: Torsdag 1. juni, kl. 13:00. Resultatlister blir hengt opp på oppslagstavla i 1.etg. HW.

11. jan. 2006 13:40