Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 13. mai 2005 14:14

Placement test / Plasseringsprøve

ENGLISH

  • For students who have some knowledge of Norwegian, there will be a placement test held on Tuesday, August 16th from 10-12. Information on where the placement test will be held will be posted later.
NORSK
  • For studenter som allerede har noe norskkunnskap, vil det holdes en plasseringsprøve for å vurdere hvilket trinn som passer best. Plasseringsprøven holdes tirsdag 16. august fra 10-12. Informasjon om hvor prøven holdes kommer senere.

Publisert 13. mai 2005 14:13

Mandatory information meeting

All students should attend a mandatory information meeting. There will be one meeting for international students, one meeting for students without regular admission to the University (medical doctors, refugees, researchers at the University), and one meeting for students admitted to the pay courses.

  • International students: Mandatory information meeting on Thursday, August 18th at 1 p.m in Auditorium 1, Georg sverdrups house (University Library). After the information meeting, it will be possible to get help registering in the StudentWeb.
  • Students without regular admittance to the University: Mandatory information meeting on Wednesday, August 17th at 10 a.m. Further information on where will be posted later. After the information meeting, it will be possible to get help registering in the StudentWeb.
  • Pay course students: information about the meeting will be included in the letter of acceptance.

Publisert 13. mai 2005 14:13

Obligatorisk informasjonsmøte

Alle studenter som skal delta på norskkurs må komme på et obligatorisk informasjonsmøte. Det er et møte for internasjonale studenter, et for studenter uten regulært opptak til Universietetet (leger, flyktninger, vitenskapelig ansatte ved Universitetet), og et for betalingskurs.

  • Internasjonale studenter: Obligatorisk informasjonsmøte torsdag 18. august kl. 13.00 i aud. 1, Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket. Etter informasjonsmøtet vil det være mulig å få hjelp til å registrere seg i StudentWeb.
  • Studenter uten regulært opptak til Universitetet: obligatorisk informasjonsmøte onsdag 17. august kl. 10. Mer informasjon om sted vil komme. Etter informasjonsmøtet vil det være mulig å få hjelp til å registrere seg i StudentWeb.
  • Betalingskursstudenter vil få informasjon om møtet i opptaksbrevet.

Publisert 13. mai 2005 14:13

StudentWeb

ENGLISH

  • To register for classes, you have to log to the StudentWeb. You have to prioritize three classes in order to register. Which class you get a seat in will be posted on the bulletin board on the 1st floor of Henrik Wergelands house on August 23rd. Please note that you do not have a seat in a class until you have seen your name on the class list there.
NORSK
  • For å melde seg til kurs, må du registrere deg i StudentWeb. Du må prioritere tre klasser når du melder deg til kurs. For å finne ut hvilken klasse du har fått plass i må du sjekke oppslagstavla i 1. et. Henrik Wergelands hus den 23. august. Merk at du har ikke fått plass i en klasse før du ser navnet ditt på klasselista.

Publisert 13. mai 2005 14:13

Mandatory attendance / Obligatorisk oppmøte

OBS! Attendance of the Norwegian courses is mandatory. You have to show up for the first lesson to keep your seat, otherwise you risk losing it to someone else.

OBS! Oppmøte på norskkursene er obligatorisk. Du må møte første dag, ellers risikerer du å miste plassen din til noen andre.