Semesterside for NORINT0141 - Høst 2005

Plasseringsprøve

  • For studenter som allerede har noe norskkunnskap, vil det holdes en plasseringsprøve for å vurdere hvilket trinn som passer best. Plasseringsprøven holdes tirsdag 16. august fra 10-12. Informasjon om hvor prøven holdes kommer senere.

13. mai 2005 14:18

Obligatorisk informasjonsmøte

Alle studenter som skal delta på norskkurs må komme på et obligatorisk informasjonsmøte. Det er et møte for internasjonale studenter, et for studenter uten regulært opptak til Universietetet (leger, flyktninger, vitenskapelig ansatte ved Universitetet), og et for betalingskurs.

  • Internasjonale studenter: Obligatorisk informasjonsmøte torsdag 18. august kl. 13.00 i aud. 1, Georg Sverdrups hus, Universitetsbiblioteket. Etter informasjonsmøtet vil det være mulig å få hjelp til å registrere seg i StudentWeb.
  • Studenter uten regulært opptak til Universitetet: obligatorisk informasjonsmøte onsdag 17. august kl. 10. Mer informasjon om sted vil komme. Etter informasjonsmøtet vil det være mulig å få hjelp til å registrere seg i StudentWeb.
  • Betalingskursstudenter vil få informasjon om møtet i opptaksbrevet.

13. mai 2005 14:18

  • For å melde seg til kurs, må du registrere deg i StudentWeb. Du må prioritere tre klasser når du melder deg til kurs. For å finne ut hvilken klasse du har fått plass i må du sjekke oppslagstavla i 1. et. Henrik Wergelands hus den 23. august. Merk at du har ikke fått plass i en klasse før du ser navnet ditt på klasselista.

13. mai 2005 14:18