Dette emnet er nedlagt

Informasjon om eksamen i emnet RETKOM1100 høsten 2003

Obligatorisk oppgave: Utleveres 25. september, innleveres 6. oktober.

Merk!
Vær oppmerksom på at emner kan ha flere vurderingsformer, noen emner har bare skoleeksamen, og noen har for eksempel både hjemmeeksamen og skoleeksamen. Dette kan du sjekke under punktet Vurderingsform i emnebeskrivelsen. Dersom emnet også har en skoleeksamen, må du finne opplysninger om tid og sted under lenken Tid og sted.