Dette emnet er nedlagt

RETKOM1100 – Moderne retorikk og språklig kommunikasjon 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i temaer innenfor kommunikasjonsteori, pragmatikk, samtale- og diskursanalyse. Det legges et felles teorigrunnlag for de to videregående emnene RETKOM2102 – Samtaleanalyse og RETKOM2103 – Ideer, diskurser og makt: Kritiske perspektiver på tekst og samfunn, som gis i vårsemesteret.

Dette er et kunnskapsemne med sluttvurdering.

Hva lærer du?

Studentene får et faglig grunnlag for kritisk reflektert analyse av språklige budskap, både muntlige og skriftlige. Emnet gir også øvelse i argumentasjonsmåter og presentasjon av temaene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR1140 – Sakprosa (nedlagt)

Inngikk høsten 2002 og våren 2003 i semesteremnet Retorikk og språklig kommunikasjon.

Undervisning

Det gis 14 timer forelesning og 14 timer seminarundervisning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Underveis i kurset må man gjennomføre en muntlig kvalifiseringsoppgave. Denne må være godkjent av en faglærer før man får gå opp til eksamen.

Avsluttende eksamen er en 4-timers skriftlig prøve.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høst 2006
Periodisk emnerapport høst 2009

Annet

Minimum 10 studenter. Studenter med opptak på et studieprogram der emnet inngår, vil bli prioritert.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Samme semester som undervisnigen gis.

Undervisningsspråk

Norsk