Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RETKOM1100 - Vår 2005

SENSUR

Av rent praktiske grunner må sensurfall for RETKOM1100 utsettes fra tirsdag 31. mai til fredag 3. juni kl. 14.

18. mai 2005 17:59

Obligatorisk oppgåve

Den obligatoriske oppgåva blei levert tilbake på førelesing torsdag 17. mars. Dei studentane som ikkje fekk godkjent besvarelsen, skal levere omarbeidd besvarelse innan fredag 1. april kl 14 på ekspedisjonskontoret ved ILN (2. etasje i Henrik Wergelands hus). Der får du også tilbake besvarelsen din viss du ikkje henta den på førelesinga.

17. mars 2005 01:00

  • Det er obligatorisk frammøte på undervisningen den første uken.Møter du ikke, kan du tape studieplassen på emnet.

18. nov. 2004 01:00