Semesterside for RETKOM2102 - Vår 2010

Dagens undervisning kl. 14.15-16 er flyttet til auditorium 3 Kristine Bonnevies hus (biologibygget).

9. mars 2010 12:26

Vi har fått tildelt nye rom, men det varierer en del fra gang til gang. Se undervisningsplanen for detaljert oversikt, og husk å sjekke denne for hver gang. Jan Svennevig

13. jan. 2010 11:51