Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ansikt-til-ansikt-samtalen er grunnlaget for alle andre kommunikasjonsmåter. Emnet gir en videregående innføring i de grunnleggende strukturene som organiserer interaksjon mellom samtalepartnere. Den gir teoretiske og metodiske kunnskaper for å forstå samtalens organisering og funksjoner i sosial samhandling. Den sentrale metoden som blir presentert er etnometodologisk samtaleanalyse.

Dette er et kunnskapsemne med sluttvurdering.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • transkribere samtale
  • gjøre rede for grunnleggende teorier om samtalestruktur og sosial samhandling
  • bruke samtaleanalytiske begreper og arbeidsmåter i praktisk analyse av empirisk materiale

Endelig karakter viser hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 10 studenter, maksimum 35 studenter.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot RETKOM4122 – Samtaleanalyse 1

Undervisning

Det gis 28 timer seminarundervisning.

En skriftlig kvalifiseringsoppgave skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en hjemmeeksamen med tre dagers innleveringsfrist.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2013
Periodisk emnerapport vår 2010
Periodisk emnerapport vår 2008
 

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk