Dette emnet er erstattet av LING4140 – Språkvitenskapelig metode.