Dette emnet er nedlagt

Semesterside for BKS2110 - Høst 2011

Lesepensumet (to dokumenter!) med eksamensrelevante tekster er i Fronter.

8. nov. 2011 17:44

Undervisning i uke 45:

TIRSDAG 8. nov. kl. 12.15-14, seminarrom 8, PAM. Onsdag 9. nov. 12-15-14, seminarrom 15, PAM. Ingen undervisning på torsdag.

23. okt. 2011 12:23

VIKTIG MELDING OM EKSAMEN:

Du vil ikke kunne framstille deg til eksamen uten obligatoriske aktiviteter: a) muntlig innlegg og b) innlevert skriftlig oppgave. Siste frist for muntlig innlegg er 9. november. Siste innleveringsfrist for obligatorisk oppgave er 10. november, kl. 10.

Tema til muntlig innlegg velges i henhold til undervisningsplanen og undervisningstemaer som er aktuelle nå, dvs. at det ikke kan velges noe som allerede er blitt gjort.

Dersom det viser seg den 10. nov. at en av de obligatoriske aktivitetene mangler, vil ditt navn ikke stå på eksamenslisten.

23. okt. 2011 12:02