Dette emnet er nedlagt

BKS2110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Historiske og teoretiske perspektiver

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Praktisk og teoretisk studium av avansert bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk med hovedvekt på orddannelse, syntaks, semantikk og stilistikk.
I tilegg gir emnet oversikt over dialektene og skriftspråkenes utvikling med hovedvekt på 1900-tallet og sosiolingvistiske aspekter på den moderne språksituasjonen.

Emnet tilbys annet hvert høstsemester. Ved få påmeldte kan emnet bli omgjort til Leseemne eller avlyst.

Hva lærer du?

Studenten får teoretisk bakgrunn for selv å kunne skrive og analysere tekster skrevet på bosnisk/kroatisk/serbisk. Studenten kan redegjøre teoretisk for språkets grammatikk, utviklingen av de ulike skriftspråktradisjonene og bakgrunnen for språkstriden og den sosiolingvistiske situasjonen i dag. Etter kurset kan studenten redegjøre for hvordan skriftspråkene har oppstått og utviklet seg og identifisere dialektene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves avlagt eksamen i BKS1120 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Setninger og tekster (nedlagt).

Undervisning

Høstsemesteret 2013: Det vil i bli gitt redusert undervisning. Du bes om å kontakte emneansvarlig lærer for å avtale tid og sted.

Undervisningen består normalt av 2 timer forelesning og 2 timer seminar (2 dobbelttimer i uken) i 14 uker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium. I løpet av semesteret skal studentene innlevere små skriftlige oppgaver. Faglærers veiledning og tilbakemelding utgjør et vesentlig element i undervisningsopplegget.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: en skriftlig oppgave og et muntlig innlegg må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Det legges opp til at emnet kan tas som delstudium i utlandet ved samarbeidsuniversitetet i Kroatia. Studentene kan også søke om godkjenning av studiene som tas ved andre universiteter i Bosnia-Hercegovina, Montenegro og Serbia.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før kandidaten fremstiller seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en skriftlig eksamen på 4 timer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i EURAM-programmet, studieretnig Sentral-Europa-Balkan, fordypning i bosnisk/kroatisk/serbisk språk (100-gruppe).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2013

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk

og bosnisk/kroatisk/serbisk