Dette emnet er erstattet

BKS4090 – Masteroppgave i Bosnisk/kroatisk/serbisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgaven skal ha et omfang på 80 til 100 sider og være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Emne og problemstilling for oppgaven kan hentes fra et bredt spekter tilknyttet det slaviske fordypningsspråket og velges i samråd med veileder. Oppgaven skrives på norsk, svensk, dansk, engelsk eller fordypningsspråket.

Informasjon om masterstudier ved Det humanistiske fakultet [lenke].

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten tilegne seg innsikt i det tema han/hun har valgt for oppgaven. Studenten lærer seg å samle relevant materiale til et selvstendig arbeid og å bearbeide dette på en metodisk måte i samsvar med relevante teorier. Arbeidet med masteroppgaven gir videre trening i å presentere resultatene og å anvende og formidle teoretisk kunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet i europeiske språk, studieretning bosnisk/kroatisk/serbisk språk og litteratur.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i europeiske språk, studieretning bosnisk/kroatisk/serbisk språk og litteratur.

Undervisning

Undervisningen består av individuell veiledning. Du får tildelt en veileder og du undertegner en veiledningsavtale.

Veiledningsavtalen leveres til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

 

Eksamensspråk

Masteroppgaven skrives på norsk, svensk, dansk, engelsk eller bosnisk/kroatisk/serbisk. Det er mulig å søke om å skrive på andre språk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterbeskrivelse for BKS4090.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst