Semesterside for BKS4121 - Vår 2015

Velkommen til første forelesning torsdag 22. januar kl. 12:15-14:00 i seminarrom 115 i Georg Morgenstiernes hus!

21. jan. 2015 16:33

Før første forelesning leser studentene Dragica Malić: “Povijesne jezične promjene” i: E. Barić (et al.) Hrvatska gramatika. Školska knjiga, 1995. Zagreb, s. 601-635.

Thomas Butlers Momenta serbocroatica finnes på Universitetsbiblioteket.

Studentene vil bli gitt mer spesifikke lekser underveis.

Det er ikke sikkert vi rekker å diskutere samtlige forfattere som står som tema for en forelesning. Nærmere beskjed vil bli gitt om hvilke vi skal konsentrere oss om.

Studentene kan veldig gjerne benytte seg av følgende verker som tilleggs-/bakgrunnslitteratur: Jovan Deretic: Istorija srpske knjizevnosti, 2004 og Slobodan Prosperov Novak: Povijest hrvatske knjizevnosti, 2003. Begge bøkene finnes på Universitetsbiblioteket.

16. jan. 2015 13:33