BKS4121 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekststudium

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Lesning av et utvalg eldre tekster på bosnisk, kroatisk og serbisk fra middelalderen til nåtiden. Tekstene settes inn i en språklig, litteraturhistorisk og kulturell sammenheng. Tekstutvalget avhenger av individuelle interesser og temaer for masteroppgaven, og det kan inneholde språkvitenskapelige og litteraturvitenskapelige tekster samt tekster knyttet til områdestudier.

Alternativt vil tekstutvalget bestå av viktige tekster fra ulike tidsperioder som illustrerer litterær og kulturell utvikling.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, kan du:

  • gjøre rede for sentrale verker fra bosnisk, kroatisk og serbisk litteratur, fra de eldste tider til nåtiden, og hovedtrekk i språk-, kultur- og litteraturhistorie.
  • presentere den varierte kulturarven og de ulike språklige og litterære tradisjonene
  • forstå og bruke kritisk ulike tekstkilder i forbindelse med masteroppgaven

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krevet opptak til masterprogrammet Europeiske språk, studieretning russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk eller et annet relevant masterprogram.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar (1 dobbelttime i uken) i 10 uker. I tillegg kommer lese- og skriveuker. Det gjøres oppmerksom på at emnet forutsetter betydelig grad av selvstudium.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal levere et skriftlig utkast av semesteroppgaven til veiledning. Du kan også bli bedt om å presentere utkastet muntlig. Aktivitetene må være godkjent av faglærer før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er kun gyldig i inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave. Oppgaven skal være på 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Tilbys ved behov - ta kontakt med studiekonsulenten.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk og bosnisk/kroatisk/serbisk