Dette emnet er nedlagt

BUL2120 – Bulgarsk syntaks og skriftlig språkbruk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Praktisk og teoretisk studium av bulgarsk grammatikk med hovedvekt på syntaks. Skriftlig språkbruk i form av oversettelse fra norsk til bulgarsk, stiloppgaver, resyméer og liknende.

Hva lærer du?

Praktisk skriftlig språkbruk. Innsikt i bulgarsk grammatikk i praktisk og teoretisk plan.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnene "Bulgarsk morfologi og tekstproduksjon", BUL1120, og "Bulgarsk tekstlesning", BUL1121.

Anbefalte forkunnskaper

Emnene "Bulgarsk morfologi og tekstproduksjon", BUL1120, og "Bulgarsk tekstlesning", BUL1121.

Undervisning

2-4 timer ukentlig med ukentlig innlevering av oppgaver.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 3 timer. Den skriftlige eksamen er delt i en teoretisk del (spørsmål i grammatikk) og en praktisk del (praktisk språkbruk). Begge deler må være bestått for å få bestått ekamen. Prøven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Modulen er obligatorisk i en 80-gruppe i bulgarsk språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk