Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ENG0101 - Høst 2004

Tilbakemelding på innlevert oppgave: Studentene på gruppe 3 og 4 som ikke var tilstede i undervisningen forrige uke må ta kontakt med Sylvi Rørvik snarest for å få vite om oppgaven deres er godkjent. Ikke godkjente oppgaver må leveres i undervisningen denne uka.

27. sep. 2004 02:00

Gruppebytte: Hvis du har undervisning som kolliderer kan du få bytte gruppe. Send en e-post til h.l.eriksen@iba.uio.no. Dette gjelder også hvis det er medisinske grunner eller et vanskelig tidspunkt i forhold til pass av barn.

For alle andre grunner må du finne noen å bytte med. På ekspedisjonskontoret i 9. etasje NT finnes et skjema som skal benyttes, som fylles ut sammen med den andre personen.

15. aug. 2004 02:00