Dette emnet er nedlagt

ENG1510 – Storbritannia etter 1960

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir innsikt i politiske, økonomiske, samfunnsmessige og kulturelle forhold i dagens Storbritannia i lys av de forandringer som er skjedd siden 1960-årene. Det legges vekt på britiske særegenheter og betydningen av disse for forholdet til resten av verden, samt til Europa før, under og etter Thatcher-perioden. Politiske og konstitusjonelle endringer siden New Labours valgseier i 1997 vil stå sentralt. Kurset omfatter i tillegg utviklingen innenfor massemedia, arkitektur og kunst, litteratur og teater.

Hva lærer du?

Studentene tilegner seg større kunnskaper om moderne britisk historie, kultur og samfunnsliv enn de får gjennom innføringskurset i britisk kulturkunnskap.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Studentene oppfordres til å ta kurset ENG1505 – British Civilisation først.

Undervisning

Undervisningen går over 14 uker og gis i form av en enkeltforelesning + dobbeltgruppe, tils. 42 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen.

Eksamen

Studentene skal levere ett essay (ca. 5 standardsider, 11.500 tegn) til fastsatt frist i løpet av semesteret. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at essayet er godkjent. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt. Sluttvurderingen baseres på en 4 timers skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Engelsk