Dette emnet er nedlagt

ENG2311 – America in the Fifties and Sixties (Literature and Civilization)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset søker å gi studentene en relativt omfattende innføring i en spennende 20-årsperiode som også er viktig for forståelsen av dagens amerikanske samfunn. Det vil bli lagt vekt på de to tiårenes forskjellige egenart, men også på de viktige forutsetninger for sekstitallets turbulente brytningstid som allerede er til stede i de tilsynelatende så fredelige og konforme femtiårene. Undervisningen vil legge opp til en best mulig koordinering mellom fremstillingen av periodens politiske og kulturelle realiteter og de utvalgte litterære tekstene.

Hva lærer du?

Å gi studentene innsikt i en viktig periode i amerikansk historie som har lagt mange av premissene for dagens samfunn. Å utvikle kritiske og analytiske ferdigheter i møte med litterære tekster og historiske hendelser/ kulturdokumenter. Å gi øvelse i skriftlig fremstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studentene må ha minst 10 studiepoeng i litteratur/kultur, fortrinnsvis ENG1304 – American Literature / ENG1506 – American Civilization eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig så vel som muntlig.

Undervisning

Det tilbys 3 timers undervisning i et helt semester, vekslende mellom forelesninger og seminardiskusjoner, tilsammen 42 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Kurset har obligatorisk frammøte (80%).

Eksamen

Kurset vil bli avsluttet med en to-timers klasseromseksamen i både litteratur og kulturkunnskap (dvs. to eksamensdager). Disse utgjør 70% av karaktergrunnlaget. I tillegg skal studentene skrive et essay på 5 standardsider over et oppgitt emne fra enten litteratur eller kulturkunnskap (30%). Prøvene bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Engelsk