Dette emnet er nedlagt

ENG4304 – Contemporary American and Canadian Short Fiction

Kort om emnet

Studentene leser et utvalg noveller skrevet av 6 forfattere som alle regnes blant de fremste amerikanske/kanadiske novelleforfatterne gjennom de siste tiårene av forrige århundret. Tekstene deres representerer ulike kortfiksjonsalternativer og var med på å prege utviklingen av genren i de to landene, men også internasjonalt. Hovedfokus vil være rettet mot tekstenes formelle egenskaper, som vil bli analysert med henvisning til sentrale aspekter ved moderne novelleteori.

Hva lærer du?

Å utvikle detaljert kjennskap til sentrale forfatterskap innen kortfiksjonen i Amerika og Canada mot slutten av det forrige århundret. Å utvikle et analytisk vokabular for studiet av ulike typer av kortfiksjonstekster (neo-realisme, minimalisme, postmodernisme).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Kurset har obligatorisk fremmøte (80%).

Eksamen

Studenten vil ha et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne, og arbeide med en seminaroppgave på 10 standardsider som gir grunnlag for karakter. Seminaroppgaven vil senere kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet telle 15 studiepoeng i gammel studieordning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet blir annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Emnet blir annonsert minst ett år i forveien.

Undervisningsspråk

Engelsk