Dette emnet er nedlagt

ENG4308 – Toni Morrison: Writing Race

Kort om emnet

Emnet handler om forfatterskapet til en av USAs fremste nålevende forfattere, den afroamerikanske Nobelprisvinneren Toni Morrison (f. 1931). Studentene studerer seks av Morrisons romaner med hovedfokus på deres form og struktur og hvordan forfatteren iscenesetter rase, kjønn, seksualitet og historie i sine verker. Den teoretiske bakgrunnen for kurset er en kombinasjon av afroamerikansk og svart feministisk litteraturteori og narrativ teori.

Hva lærer du?

Å utvikle detaljert kjennskap til Toni Morrisons skjønnlitterære forfatterskap fra 1970-årene frem til i dag og hvordan hun særlig skildrer situasjonen for afroamerikanske kvinner. Å utvikle analytiske og kritiske ferdigheter i møte med litterære tekster som fokuserer på kjønn, rase og seksualitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kurset har et minimum deltagerantall på 3 og et maksimum deltagertall på 15.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen.

Eksamen

Studenten vil ha et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne og arbeide med en seminaroppgave på 10 standardsider, som senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Prøvene bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet kunne telle 15 studiepoeng (hovedemne) i gammel studieordning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Blir annonsert minst ett år i forveien

Eksamen

Blir annonsert minst ett år i forveien

Undervisningsspråk

Engelsk