Dette emnet er nedlagt

ENG4311 – Eudora Welty, Ethics, and Narrative

Kort om emnet

Emnet handler om forfatterskapet til en av USAs fremste forfattere i det 20. århundre, sørstatsforfatteren Eudora Welty (1909-2001). Studentene studerer fire av Weltys romaner og tretten noveller med hovedfokus på deres form og struktur og hvordan disse kan sies å påvirke verkenes etiske budskap. Den teoretiske bakgrunnen for kurset er en kombinasjon av nyere tids litteraturkritiske teorier og narrativ teori.

Hva lærer du?

Å utvikle detaljert kjennskap til Eudora Weltys skjønnlitterære forfatterskap og særlig hvordan hennes bruk av form kan sies å ha sin egen etikk. Å utvikle analytiske og kritiske ferdigheter i møte med litterære tekster som fokuserer på etiske problemstillinger i forbindelse med identitet, kjønn og rase.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kurset har et minimum deltagerantall på 3 og et maksimum deltagertall på 10.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen.

Eksamen

Studenten vil gi en muntlig presentasjon (bestått/ikke bestått) og utarbeide en semesteroppgave på ca. 10 standardsider. Semesteroppgaven vil seinere kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Oppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet kunne telle 15 studiepoeng (hovedemne) i gammel studieordning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Blir annonsert minst ett år i forveien

Eksamen

Blir annonsert minst ett år i forveien

Undervisningsspråk

Engelsk