Dette emnet er nedlagt

ENG4319 – Critical Approaches to Nathaniel Hawthorne

Kort om emnet

Kurset tar for seg ulike litteraturteoretiske tilnærminger til forfatterskapet til Nathaniel Hawthorne. Studentene studerer Hawthornes romaner og et utvalg av hans noveller i lys av den kritiske diskursen som omgir disse tekstene. Man vil diskutere systematiske forskjeller i de metodiske oppleggene til representanter fra forskjellige litteraturteoretiske retninger, med et hovedtrykk på feministisk teori og nyhistorisismen.

Hva lærer du?

Å utvikle detaljert kjennskap til Nathaniel Hawthornes skjønnlitterære forfatterskap. Å utvikle kjennskap til systematiske forskjeller mellom et antall litteraturteoretiske retninger, samt problematisere anvendelsen av disse i møtet med Hawthornes tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kurset har et minimum deltagerantall på 3 og et maksimum deltagertall på 10.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving.

Eksamen

Studenten vil ha et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne og arbeide med en seminaroppgave på ca. 10 standardsider som danner grunnlag for karakter og senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet kunne telle 15 studiepoeng (hovedemne) i gammel studieordning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Blir annonsert minst ett år i forveien

Eksamen

Blir annonsert minst ett år i forveien

Undervisningsspråk

Engelsk