Dette emnet er nedlagt

ENG4322 – Aspects of Arcadia, Spenser to Stoppard

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg et utvalg av de viktigste verk i den pastorale tradisjonen i engelskspråklig diktning, fra slutten av 1500-tallet til vår egen tid, samt et utvalg gjendiktninger av genrens fedre i antikken, Theokrit og Vergil. Den pastorale tradisjonen er både svært variert og kanonisk tungt befestet - det er nok å nevne Spenser, Shakespeare, Milton, og Wordsworth - og går frem helt til vår egen tid, for eksempel i Seamus Heaneys forfatterskap, nyligst i eklogene i Electric Light, 2001. Genren er oppsiktsvekkende omfangsrik, og rommer politisk og religiøs allegori og satire såvel som kritisk samfunnsanalyse og lyrisk meditativ sjelegransking. Genren er også gjennomsyret av ironi, noe teaterstykkene til Shakespeare og Stoppard spesielt viser. Modulens hensikt er å utforske det idé- og formmessige mangfoldet i den pastorale tradisjonen, og å forstå tradisjonen som et arbeidsredskap for individuelle diktere med særegne mål i forskjellige epoker.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg gode kunnskaper om den pastorale tradisjonen, og lære seg å utforske tekstene i lys av den rike sekundærlitteraturen omkring pastoral diktning. Studentene skal utvikle gode evner til tekstanalyse og til å opparbeide tekstforståelse i forhold til den kulturelle og samfunnsmessige konteksten som teksten er skrevet inn i.

Opptak og adgangsregulering

Minimum 3 og maksimum 10 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 stp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene deltar i undervisningen.

Eksamen

Studenten vil ha minst et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne og arbeide med en seminaroppgave på 10 standardsider som senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Seminaroppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet telle 15 studiepoeng i gammel studieordning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Våren 2004, det blir deretter annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Våren 2004, det blir deretter annonsert minst ett år i forveien.

Undervisningsspråk

Engelsk