Dette emnet er nedlagt

ENG4323 – Occupying the Literary Canon: Tony Harrison's Lyrical, Dramatic and Film Poetry

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tony Harrison (1937-) står sentralt blant samtidens mest allsidige og kritisk anerkjente engelske diktere. Hans verk omspenner bla. lyrikk, drama og film, og gjendiktning av klassiske og moderne verk, særlig drama. Harrison er en politisk radikal dikter med en sterk forankring i klassiske tradisjoner og den britiske litterære kanon fra det 17. til det 20. århundre. Emnet gir en innføring i Harrisons varierte forfatterskap og den kritiske litteraturen om hans verk, og utforsker de nære forbindelsene Harrison knytter til gresk drama (Aeschylus, Sofokles, Euripides, Aristophanes) og til engelsk diktere, blant andre Donne, Dryden, Pope, Gray, Wordsworth, Keats, Byron, Shelley, Meredith, Lawrence og Auden.

Hva lærer du?

Å utvikle kjennskap til Harrisons forfatterskap og studere verkene i litterære og samfunnshistoriske kontekster. Å utvikle kritiske ferdigheter for studiet av samtidsdiktning, samt problematisere aspekter ved faglitterære verk om Harrisons verk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 3 og maksimum 10 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap. Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene følger undervisningen.

Eksamen

Studenten vil ha minst et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne og arbeide med en seminaroppgave på 10 standardsider som senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Prøven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet telle 15 studiepoeng i gammel studieordning

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Våren 2005. Emnet blir deretter annonsert minst ett år i forveien

Eksamen

Våren 2005. Emnet blir deretter annonsert minst ett år i forveien

Undervisningsspråk

Engelsk