Dette emnet er nedlagt

ENG4324 – Performing Tennessee Williams

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tennessee Williams (1911-83) er en av nyskaperne i moderne amerikansk dramatikk og er kjent for stykker som Sporvogn til begjær, Katt på hett blikktak og Glassmenasjeriet. Dette kurset vil utforske et representativt utvalg av Williams' skuespill på grunnlag av den trykte teksten og en filmatisering av hvert skuespill. På bakgrunn av nyere forskning rundt Williams' litteratur, vil vi analysere hvordan form og innhold i hans dramatikk endrer seg i overgangen fra en scenisk til en filmatisk fremstillingsform og da særlig med fokus på Williams' fremstilling av kjønn og seksualitet.

Hva lærer du?

Å utvikle detaljert kjennskap til Tennessee Williams' forfatterskap. Å utvikle analytiske og kritiske ferdigheter i møte med drama og film. Å utvikle analytiske og kritiske ferdigheter i møte med litterære tekster som fokuserer på kjønn og seksualitet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 3 og maksimum 10 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap. Det kreves undervisningsopptak til emnet.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene følger undervisningen.

Eksamen

Studenten vil ha et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne og arbeide med en seminaroppgave på 10 normalsider som senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Prøvene bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet telle 15 studiepoeng i gammel studieordning

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Våren 2005. Emnet blir deretter annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Våren 2005. Emnet blir deretter annonsert minst ett år i forveien.

Undervisningsspråk

Engelsk