Dette emnet er nedlagt

ENG4325 – Theorizing American and Canadian Short Story Cycles/Composites

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene leser et utvalg amerikanske og kanadiske "Short Story Cycles/Composites." Studiet av denne formen utgjør et viktig nedslagsfelt innen moderne novelleteori, og denne teorien vil danne utgangspunkt for studiet av tekstene. "Short Story Cycles/Composites" skiller seg fra tradisjonelle novellesamlinger ved at det finnes tematiske og fortellertekniske forbindelseslinjer mellom enkeltnovellene i bøkene, og slik sett nærmer de seg romanen; samtidig vil disse tekstsamlingene oppleves som mer fragmentariske enn romanen. Primærtekstene vil bli studert med utgangspunkt i foreliggende analysemodeller, blant annet med fokus på hva som utgjør styrker og svakheter ved de respektive modellene i forhold til pensumstekstene.

Hva lærer du?

Å utvikle detaljert kjennskap til sentrale forfatterskap innen denne sjangeren i Amerika og Canada i det forrige århundret. Å utvikle et analytisk vokabular for studiet av denne typen kortfiksjonstekster, samt problematisere aspekter ved den eksisterende faglitteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 3 og maksimum 10 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter utenfor litteraturprogrammet kreves det at man har minst 20 sp engelskspråklig litteratur, engelsk språk eller kulturkunnskap.

Undervisning

Kurset vil bestå av en dobbelttime seminar i uken gjennom semesteret. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene følger undervisningen.

Eksamen

Studenten vil ha et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et oppgitt emne. De vil også arbeide med en seminaroppgave på 10 standardsider som gir grunnlag for karakter og senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet telle 15 studiepoeng i gammel studieordning

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høsten 2004. Emnet blir deretter annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Høsten 2004. Emnet blir deretter annonsert minst ett år i forveien.

Undervisningsspråk

Engelsk