Dette emnet er nedlagt

ENG4326 – Shakespeare's History Plays: Political Myth, Historiography and Dramatic Form

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg Shakespeares andre tetralogi, fire historiespill skrevet mot slutten av 1590-årene ( Richard II, 1 Henry IV, 2 Henry IV, og Henry V ) som skildrer omveltningene i England i årene 1398-1422 i lys av politiske tema som opptok dikteren i hans egen samtid. Tilnærmingen er historisk kontekstualiserende i forhold til dikterens samtid. Shakespeares genremessige og dramaturgiske eksperimenter ses i forhold til skuespillenes utforsking av ulike tradisjoner innen politisk tenkning og historieskriving.

Hva lærer du?

Utvikle kjennskap til historiespillenes individuelle utforming og deres genremessige og tematiske mangfold. Utvikle kritiske og historiemessige ferdigheter for studiet av skuespillene, samt problematisere aspekter ved den eksisterende faglitteraturen.

Opptak og adgangsregulering

Minimum 3 maksimum 15 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

To ukers ukentlig seminar gjennom ett semester, til sammen 28 timer. Midt i semesteret er det lagt inn en undervisningsfri periode (en uke i høstsemesteret, to uker i vårsemesteret) som skal brukes til selvstudium og oppgaveskriving. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i seminaret.

Eksamen

Studenten skal ha et muntlig fremlegg (bestått/ikke bestått) over et opgitt emne og arbeide med en seminaroppgave på 10 standardsider som senere vil kunne danne utgangspunkt for masteroppgaven. Seminaroppgaven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Annet

Med et noe utvidet pensum vil emnet kunne telle 15 studiepoeng (hovedemne) i gammel studieordning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høsten 2004. Emnet vil deretter bli annonsert minst ett år i forveien.

Eksamen

Høsten 2004. Emnet vil deretter bli annonsert minst ett år i forveien.

Undervisningsspråk

Engelsk