Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om modernismen, et samlebegrep for flere rådende tendenser innen litteratur og kunst i første halvdel av det 20. århundre. Studentene studerer verker av noen av de mest kjente britiske modernistene. Selv om hovedvekten i kurset vil ligge på tolkning av individuelle tekster med hensyn til tema, struktur, billedbruk osv. vil det også være viktig å analysere hvordan hver forfatter forholder seg til modernismen som fenomen.

Hva lærer du?

Å utvikle kjennskap til modernismen som retning innen litteraturhistorien, detaljert kunnskap om de enkelte verk på pensum, og analytiske og kritiske ferdigheter i møte med modernistiske tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det anbefales at studentene har tatt ENG1303 - Britisk litteratur, innføring.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper skriftlig såvel som muntlig.

Overlappende emner

Dette emnet overlapper med ENG2330 – British Modernism (nedlagt).

Undervisning

Undervisningen går over hele semesteret med 2 seminartimer i uka.

Eksamen

Studentene skal levere ett essay (ca. 5 standardsider, 11.500 tegn) til fastsatt frist i løpet av semesteret. Det er en forutsetning for å gå opp til eksamen at essayet er godkjent. Sluttvurderingen baseres på en tredagers hjemmeeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet er nedlagt og erstattes av ENG4373 – Multicultural Literature in English

Undervisningsspråk

Engelsk