Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Merknad: Muntlig eksamen avholdes i perioden 15. til 19. mai. Oppmøteplanen for muntlig eksamen kunngjøres i emnets fellesrom i Fronter senest fire dager før første eksamensdag. Kandidater som har kolliderende eksamener, har selv ansvar for å melde inn ønsket eksamensdato til instituttets eksamenskonsulent ved begynnelsen av semesteret.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. jun. 2020 17:02