Pensum/læringskrav

EST2000 Moderne estetisk teori -  2017: Hendelsen

 

Ved Christian Refsum

 

Pensum

 

Må kjøpes:

 

Žižek, Slavoj: Event. UK: Penguin Random house 2014. (200 s.)

 

Heidegger, Martin:  Kunstverkets opprinnelse. Oversatt og med etterord av Einar Øverenget og Steinar Mathiesen. Oslo: Pax 2000. (150 s.)

 

Tilgjengelig via UbOs nettsider (etter innlogging):

 

Heidegger, Martin: "Spørsmålet om teknikken"  i Agora01 / 2016 (Volum 33):

https://www.idunn.no/agora/2016/01/spoersmaalet_om_teknikken

Foredrag innenfor serien «Die Künste im technischen Zeitalter» ved Bayerische Akademie der schönen Künste, november 1953. Teksten ble oversatt og utgitt på norsk første gang i 1973 (Idé og Tanke, H. Aschehoug & co.), og kom i ny utgave i 1996 redigert av Arnfinn Bø-Rygg.

 

Krauss, Rosalind. “The Originality of the Avant-Garde: A Postmodernist Repetition”. October, vol. 18. MIT Press, 1981. S. 47-66

http://www.jstor.org/stable/778410

NB: Norsk oversettelse: “Avantgardens originalitet” (s. 67-110) i Avantgardens originalitet og andre modernistiske myter. Til norsk ved Agnete Øye. Oslo: Pax 2002.

 

Felman, Shoshana: “In an Era of Testimony: Claude Lanzmann's Shoah”. S 103-150 i

Yale French Studies, No. 97, 50 Years of Yale French Studies: A Commemorative Anthology. Part 2: 1980-1998 (2000) Elektronisk tilgang etter innlogging via UbO: http://www.jstor.org/stable/2903217?origin=crossref&seq=2#page_scan_tab_contents

 

Kopi i fronter:

 

Culler, Jonathan: “The Performative” (s. 137-165) i The Literary in Theory. Stanford University Press 2007.

 

Benjamin, Walter: “Historiefilosofiske teser” (s. 94-104) i Kunstverket I reproduksjonsalderen. Til norsk ved Torodd Karlsten. Oslo: Gyldendal 1991.

 

Benjamin, Walter: “Surrealismen” (s. 160-172) i Kunstverket I reproduksjonsalderen. Til norsk ved Torodd Karlsten. Oslo: Gyldendal 1991.

 

Safranski, Rüdiger: En mester fra Tyskland. Heidegger og hans tid. (s. 445-449) Til dansk ved Hans Christian Fink. Danmark: Gyldendal 1998.

 

Celan, Paul:  «Dødsfuge» og «Todtnauberg» i Etterlatt. Dikt og prosa i utvalg. Gjendiktning ved Øyvind Berg. Oslo: Kolon 1996.

 

Baudelaire, Charles: «Den falske mynten», «Klokken ett om morgenen», «Den dårlige glassmesteren» fra Prosadikt. Gjendiktning ved Tore Stubberud, Oslo: Dreyer 1981.

Åpent tilgjengelig på nettet:

Foucault, Michel: "What is Enlightenment?, s. 32-50 i Paul Rabinow (Ed.) The Foucault Reader. New York: Pantheon Books 1984. http://foucault.info/documents/whatIsEnlightenment/foucault.whatIsEnlightenment.en.html

 

Bibelen: kap. 1-9 fra 1. Mosebok.Oslo: Det norske bibelselskapet. http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=ud8MMrJeKwHNJdqN05oJoZL8eep+gHWuIanaxwZ58oU1BiI29R7zewT2alr2Xble

 

Publisert 1. nov. 2016 09:17 - Sist endret 17. jan. 2017 14:24