EST4391 – Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masteroppgavens emne kan enten 1) relatere en problemstilling felles for to estetiske fagfelt (engelskspråklig litteratur og fordypningsfag 2 i bachelorgraden) til estetisk teori, eller 2) relatere en fagspesifikk problemstilling (fra engelskspråklig litteratur) til estetisk teori. Studenten får vanligvis sin veileder fra fagmiljøet i engelskspråklig litteratur.

Oppgaven kan være en monografi eller en samling mindre selvstendige arbeider med en overordnet problemstilling. Omfanget på oppgaven skal være 80–100 sider.

Oppgaven skal være et selvstendig arbeid etter vitenskapelige idealer.

Informasjon om masterstudier ved Det humanistiske fakultet.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven gir fordypet innsikt i et avgrenset estetisk og teoretisk emne, i en presis problemstilling og i anvendelse av estetisk metode. Dessuten gir studiet trening i å arbeide med et problemfelt over tid og i å skrive en lengre resonnerende fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak på masterprogrammet i estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap, studieretning estetiske studier, fordypning engelskspråklig litteratur.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Avlagt bachelorgrad i estetiske studier, med allmenn litteraturvitenskap som fordypningsfag 1.

Undervisning

Studentene får individuell veiledning.

Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet finner du her

Før første veiledning fyller studenten ut veiledningsavtalen og leverer den til studiekonsulenten. Veiledning er en obligatorisk del av masterstudiet og veiledningsavtalen må være godkjent før masteroppgaven kan leveres.

Eksamen

Innleveringsfrist for masteroppgaven er innen 15. september eller 15. november i høstsemesteret og 15. februar eller 15. mai i vårsemesteret.

Informasjon om praktiske rutiner rundt skriving og levering av masteroppgaven ved ILOS.

Eksamensspråk

Oppgaven skrives på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest åtte uker etter innleveringsfristen. Kommisjonen gir kandidaten en skriftlig begrunnelse for karakterfastsettingen. Kandidaten får begrunnelsen tilsendt i posten etter at sensuren har falt.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Engelsk