Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. november

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 6. desember kl. 11:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Praksiskort

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 12:54