Pensum/læringskrav

DEL A (Fellesforelesninger med andre programmer)

Jordheim, Rønning, Sandmo og Skoie: Humaniora - en innføring. Oslo: Universitetsforlaget, 2011.

DEL B (Gruppeundervisning)

Tekster merket med * står i kompendium

Cook, Nicholas: “I.I. Musical and non-musical listening” i : Music, Imagination & Culture, 1992. Oxford University Press . s. 10–22 (13 s.). *

Eigtved, Michael. "Introduksjon: Hvad er forestillingsanalyse?". Forestillingsanalyse. En introduksjon. Fredriksberg C: Samfundslitteratur, 2007, s. 11-22 (12 s.). *

Hammer, Anita: "Når det førmoderne møter det postmoderne. En introduksjon til Richard Schechners performance-teori" i Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, nr 1/2007 (s 19-23). *

Janss, Christian og Christian Refsum: ”3 / Poetisk billedbruk” i : Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning, Oslo 2003. Universitetsforlaget. . s. 79–115 (38 s.). *

Kjørup, Søren: ”Tre slags kærlighed” i : Hvorfor smiler Mona Lisa? En bog om billeder og deres brug, 2. utg. 2004. Roskilde Universitetsforlag . s. 23–32 (10 s.). *

Laneyrie–Dagen, Nadeije. “Introduction” og “Composition”. How to read paintings. Overs.. Richard Elliott. Edinburgh: Chambers Arts Library, 2004, s. XII–XV; 58–93 (40 s.). *

Lothe, Jakob, ”Narrativ kommunikasjon”. Fiksjon og film. Narrativ teori og analyse. Oslo: Universitetsforlaget, 1994, s. 20–60 (41 s.), tilgjengelig i bokhylla på nb.no.

Mitchell, W. J. T. "There are no Visual Media". Journal of Visual Culture. Vol 4 (2): 257-266. <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1470412905054673> (10. s.)

Sontag, Susan (Oversatt av Agnete Øye): Om fotografi, 2004. Artes. Pax. Særlig "Det heroiske blikket", s 111-148 (38 s.).*

 

 

Anbefalt støttelesning (til oppgavene):

Gaiger, Jason (red.): Art of the 20th Century: Frameworks for Modern Art, ale University Press / The Open University. New Haven 2003. Særlig “Interpreting the readymade: Marcel Duchamp’s "Bottlerack"” s. 56–103 (48 s.).

Gaut, Brys og Dominic McIver Lopes (red.): The Routledge Companion to Aesthetics, 2003. London. Særlig Graham McFee: ”45. Dance” s. 545–556 (12 s.).

Kivy, Peter: The Fine Art of Repetition: Essays in the Philosophy of Music, New York 1993. Cambridge University Press. Særlig utdrag fra ”Ch. XVIII. The Fine Art of Repetition” avsn. I–VII s. 327–354 (28 s.).

 

Følgende bok må skaffes (lånes eller kjøpes):

Jordheim, Rønning, Sandmo og Skoie: Humaniora - en innføring. Oslo: Universitetsforlaget, 2011.

De digitalt tilgjengelige tekstene, Mitchells artikkel og Lothes kapittel, ligger også i Fronter, og de øvrige pensumtekstene finnes i et kompendium (EXFAC03-EST, 2017) til salgs hos Kopiutsalget i underetasjen hos Akademika. 

 

Publisert 1. juni 2017 10:30 - Sist endret 1. juni 2017 10:30