Pensum/læringskrav

DEL A (Fellesforelesninger med andre programmer)

Helge Jordheim, Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo og Mathilde Skoie: Humaniora - en innføring, 2008. Oslo, Universitetsforlaget.

DEL B (Gruppeundervisning)

Lyrikk (3-10 s)

Noveller og/eller kortprosatekster 5-20 s

Dikt og noveller blir særlig hentet fra Jon Haarberg/ Hans H. Skei, red., Dikt fra antikken til vår tid. Vestens lyrikk gjennom 2700 år, Oslo 2002 og

Jon Haarberg, Jakob Lothe, Hans H. Skei, red., Korttekster. Ein antologi, Oslo, 2000

Følgende verk må skaffes (lånes eller kjøpes):

Helge Jordheim, Anne Birgitte Rønning, Erling Sandmo og Mathilde Skoie: Humaniora - en innføring, 2008. Oslo, Universitetsforlaget.

Det er også en fordel å kjøpe de to antologiene.

Anbefalt støttelesning til del B ( ikke pensum, men lesetips – ta en titt på bøkene i biblioteket!)

Generelt:

Vinje, Eiliv: Tekst og tolking. Innføring i litterær analyse, Oslo 1993.

Jordheim, Helge: Lesningens vitenskap: utkast til en ny filologi, 2001. Oslo, Universitetsforlaget.

Lothe, Refsum, Solberg (red.): Litteraturvitenskapelig leksikon, 1997. Oslo, Kunnskapsforlaget.

Skei, Hans Hanssen: Å lese litteratur, Oslo: Gyldendal, 2006.

Dramatikk:

Helland, Frode og Wærp, Lisbeth Pettersen: Å lese drama, 2005. Oslo, Universitetsforlaget.

Lyrikk:

Janss, Christian og Christian Refsum: Lyrikkens liv: innføring i diktlesning, 2003. Oslo, Universitetsforlaget.

Narrative tekster:

Abbott, H. Porter: The Cambridge introduction to narrative, 2002. Cambridge, Cambridge University Press.

Genette, Gérard: Discours du récit, figures III, 1972. Paris.

Lothe, Jacob: Fiksjon og film: narrativ teori og analyse, 1994. Oslo, Universitetsforlaget.

Lothe, Jacob: Narrative in fiction and film: an introduction, 2000. Oxford, Oxford University Press.

Publisert 22. apr. 2008 17:39 - Sist endret 8. sep. 2008 11:50