Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA1102 - Vår 2006

Oversikt over muntlig eksamen finnes i Classfronter!

26. mai 2006 20:08

Muntlig eksamen

Hver student lager fire resyméer av fire selvvalgte artikler fra fransk presse eller internett. Sensorene velger hvilken av de fire artiklene som presenteres.

Presentasjonen skal ikke vare lengre enn 5 mn.

Studenten kan benytte et håndskrevet støtteark som ikke skal være lengre enn én side. Støttearket kan ikke inneholde kopier av hele eller deler av artikkelen.

Studenten kommer til eksamen med to kopier av hver av de fire artiklene som danner grunnlaget for presentasjonen. De to kopiene skal leveres til sensorene.

Det blir også spørsmål om boken "Savoir vivre avec les Français".

18. mai 2006 19:46

Ingen treffetid torsdag 18. mai. Isteden blir det treffetid fredag 19. mai samme tid.

15. mai 2006 02:47