Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet kombinerer skriftlige øvelser, som for eksempel skriving av résymé og oversettelse, med muntlige øvelser som innholdsgjengivelse av artikler og diskusjoner på fransk med utgangspunkt i et gitt tema.

Hva lærer du?

Du oppøver din evne til å forstå fransk og til å uttrykke deg idiomatisk på fransk, skriftlig som muntlig. På denne måten vil du bli bedre i stand til å studere i et fransktalende land og til å fungere i et arbeidsmiljø der fransk språk blir brukt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Nivå II fra videregående skole eller tilsvarende kunnskaper.

Det er lagt ut en diagnostisk test på internett slik at du kan teste dine forkunnskaper i fransk. Du bør oppnå min. 50 % riktige svar for å følge undervisningen. Studenter med dårligere franskkunnskaper vil kunne nå dette nivået ved å ta FRA0100 - Fransk språkbruk 1.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot CAENFRA1000 – Fransk språkbruk 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Studentenes ferdigheter og kunnskaper blir prøvd og vurdert gjennom to skriftlige kvalifiseringsoppgaver i løpet av semesteret. Begge kvalifiseringsoppgavene må være godkjent av faglærer før fremstilling til skoleeksamen. Det forventes også at studentene deltar aktivt og møter forberedt til timene.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er muntlig. Den muntlige eksamen består i en kort presentasjon på fransk av to selvvalgt tekster fra fransk presse samt en tekst fra pensum som danner grunnlaget for en friere samtale. Det gis bokstavkarakter.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Eksamen finner sted ved slutten av semesteret.

Eksamensspråk

Eksamen foregår på fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig undervisning. Som student ved UiO blir du bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Hver gang et emne gis ber vi studentene delta i underveisevaluering, og med jevne mellomrom ber vi dem delta i en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Siste gang: våren 2013

Eksamen

Hver vår

Siste gang: våren 2013

Undervisningsspråk

Fransk